Životní pojištění není spoření


rozdíl podílových fondů a IŽPŽivotní pojištění by nemělo být uzavíráno primárně kvůli spoření. Oproti jiným možnostem investování je to značně nevýhodné. Pro případ zajištění rodiny nebo sebe proti úmrtí, úrazu či jiným rizikům má však životní pojištění nepochybně své odpodstatnění.


Platba do životního pojištění bývá rozděleno na 2 části – rizikovou a investiční složku. Riziková složka jde do pojišťovny jako úplata za krytí rizik (úmrtí, úrazu apod.). Za peníze určené do investiční složky se nakupují cenné papíry (nejčasteji podílové listy a dluhopisy). Investiční složka je tedy „rezervotvorná“ = peníze do ní vložené vytváří kapitálovou hodnotu.

Investiční složka v životním pojištění má totožný princip jako přímá investice do podílových fondů. Rozdíly mezi spořením přes investiční životní pojištění a podílové fondy jsou výrazné.

Rozdíl mezi investičním životní pojištění a přímou investicí do podílových fondů (zaměřeno na tvorbu finanční rezervy):


  investiční životní pojištění podílové fondy
možnost snížení daňového základu  ano* ne
15% daň z výnosu ano ne**
odkupné („sankce“ za předčasné zrušení) ano*** ne
poplatky vyšší nižší

* v případě uzavření životního pojištění minimálně na dobu 5 let a do 60 let věku

** při držení podílových listů minimálně 6 měsíců

*** při předčasném zrušení v prvních 2 letech téměř nikdy nevzniká nárok na výplatu kapitálové hodnoty (viz. pojistné podmínky toho kterého pojištění)

Pavel Nýdecký

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *