Ústavní soud zrušil 50% zdanění státní podpory přiznané za rok 2010


W Ústavní soud ČR dnes podle našeho očekávání zrušil novelu zákona o stavebním spoření uplynutím dne 31. 12. 2011, když neshledal důvody pro schválení tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. Zákon o stavebním spoření musí být proto řádně projednán a schválen nejpozději do 31. 12. 2011.


Ústavní soud dále zrušil mimořádnou 50% srážkovou daň ze státní podpory, na kterou účastníkům stavebního spoření vznikl nárok v roce 2010 a která jim byla připsána v roce 2011, a to pro nepřípustnou retroaktivitu.

Srážková daň se ruší ke dni vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.

Stavební spořitelna Wüstenrot připsala státní podporu za rok 2010 ve výši 50 % vzniklého nároku na účty klientů ke dni 20. 4. 2011.

Ohledně způsobu přiznání zbývajících 50 % státní podpory uvedl předseda Ústavního soudu Dr. Rychetský možnost domáhání se u soudu v občanskoprávním řízení. V této věci je třeba vyčkat i analýz a stanoviska Ministerstva financí ČR. Jakmile budou známy jakékoliv podrobnosti, budeme vás okamžitě informovat.

Zdroj: infolisty wüstenrot

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *