Pojistné plnění a havarijní pojištění


Pokud jste již někdy měli pojistnou událost u havarijního poijštění, je možné, že jste byli nemile překvapeni nízkým plněním pojišťovny. Pokusím se tu vypsat důvody, které k tomu mohly vést.


1) spoluúčast – při uzavření havarijního pojištění si volíte spoluúčast, kterou se budete podílet na případné pojistné události. Častá volba u spoluúčasti je 5, 10 nebo 20%. Čím vyšší spoluúčast, tím je pojištění levnější. Na druhou stranu tím více se doplácí při pojistné události.

Takže v případě odcizení vozidla, které bylo pojištěno na hodnotu 100.000 Kč a se spoluúčastí 20%, pojišťovna vyplatí 80.000 Kč. 20.000 Kč si ponechá jako spoluúčast.

2) podpojištění – pokud je vozidlo pojištěno na nižší částku, než je aktuální hodnota automobilu, dochází k podpojištění.

Při podpojištění krátí pojišťovna výplatu škody způsobem, který si ukážeme na následujícím příkladu:

Vozidlo pojištěno na 300.000 Kč.
Aktuální cena vozidla 500.000 Kč
Při totální škodě však nevyplatí pojišťovna 300.000 Kč, ale pouze 180.000 Kč mínus zvolená spoluúčast (případně mínus použitelné díly).

K finální částce jsme se dostali takto:
Vůz je pojištěn na 300.000 Kč. Aktuální cena je 500.000 Kč. 300.000 Kč je 60% z 500.000 Kč. A pojišťovna vyplatí 60% z 300.000 Kč. Což je zmíněných 180.000 Kč mínus zvolená spoluúčast.

3) přepojištění – je opak podpojištění. V případě, že je auto pojištěno na 500.000 Kč, ale jeho aktuální hodnota je 300.000 Kč, vyplatí pojišťovna maximálnš 300.000 Kč – spoluúčast.

Při přepojištění platí klient pojišťovně zbytečně více než musí a při pojistné události je nemile překvapen nízkým plněním. Dovolím si říci, že tyto případy v praxi nejsou zdaleka ojedinělé.

Ve většině případů je v zájmu klienta nechat si (nejlépe každoročně) přepočítat cenu vozidla a tím pádem i cenu pojištění. Jsou však i vyjímky, kdy pojišťovna automaticky upravuje cenu vozidla bez nutnosi podání žádosti.

Příklad úspory na havarijním pojištění díky aktualizaci ceny vozidla najdete na následujícím odkazu: jak ušetřit na havarijním pojištění. Aktuální cena vozidla je určována podle interních tabulek pojišťoven.

4) prodleva v placení – pokud klient z jakéhokoliv důvodu přestal splácet pojištění, může pojišťovna odmítnout plnit. A to i v případě, že smlouva ještě nebyla zrušena pro neplacení.

5) výluky v pojistných podmínkách – pojišťovna neplní v případě, že nastane situace uvedená v pojistných podmínkách. Z praxe vím, že je stále hodně lidí, kteří si je nečtou, proto zde uvedu příklady, které jsou uvedeny ve výlukách některých (ne všech !!) pojišťoven:

územní platnost – havarijní pojištění se nemusí vztahovat na škodu způsobenou mimo území ČR

špatný technický stav vozidla – při prošlé technické kontrole pojišťovna škodu neuhradí. U povinného ručení však škodu uhradit může, ale bude ji vymáhat po viníkovi.

řízení neoprávněné osoby – pokud řídí někdo jiný než majitel vozidla nebo pojištěný, nemusí pojišťovna plnit

6) vznik škody způsobem, který nebyl pojištěn – pokud si někdo pojistí auto produktem „minikasko“ (živelní pohromy, střet se zvěří, vandalismus), nemůže očekávat, že pojišťovna uhradí odcizení nebo havárii vozidla.

Setkali jste se osobně s případem, kdy vám pojišťovna krátila pojistné plnění? Za jakých podmínek?

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *