Pojištění odpovědnosti


Nejznámější a nejrozšířenější typy odpovědností jsou následující:

  • Občanská odpovědnost (známá též jako „pojištění na blbost“)
  • Zaměstnanecká odpovědnost
  • Odpovědnost z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti snižuje finanční dopad v případě, kdy neúmyslně vznikne škoda na majetku nebo životě.

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla – viz. povinné ručení.