Investiční životní pojištění


Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění slouží k zajištění rodiny a pojištěného. Navíc nabízí k pojištění možnost průběžného spoření.

Kromě pojištění úmrtí z jakékoliv příčiny lze vybírat z dalších připojištění. Důležitá věc je vědět, na jakou částku se pojistit.

Možnosti připojištění (společné u vetšiny životních pojištění)

  • plná invalidita
  • závažné onemocnění
  • trvalé následky způsobené úrazem
  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
  • denní dávka v případě hospitalizace
  • denní dávka při pracovní neschopnosti
  • rozsáhlejší krytí nabízí např. pojištění Flexi

Možnosti spoření

Při sjednání investičního životního pojištění si klient vybírá, do čeho bude své peníze po dobu pojištění ukládat. Může si zvolit předpřipravenou investiční strategii podle rizika, které je ochoten přijmout anebo vybere konkrétní fondy a složí si portfolio sám.

Investiční strategie:

  • zajištěná – nízká míra rizika, ale také velmi nízký zisk (2 – 3% p.a. )
  • balancovaná – střední míra rizika a tomu odpovídající výnos (5 – 7% p.a.)
  • progresivní – vysoká míra rizika. Možnost neomezeného zisku, ale také ztráty. Doporučujeme zejména pro dlouhodobé investice v horizontu 15 let a více.

Klady a zápory investičního životního pojištění

klady

+ vytváření finanční rezervy na časy, kdy se sníží naše příjmy

+ zajištění sebe nebo své rodiny při nepříznivých událostech

+ průběžné odkládání finančních prostředků vyrovnávávelké výkyvy na finančních trzích

+ možnost neomezeného výnosu

+ možnost výběru části peněz v průběhu pojištění

+ možnost snížení daňového základu až o 12.000 Kč ročně

zápory

dlouhodobý investiční horizont

zhodnocení není garantováno

odkupné (při předčasném zrušení a tím pádem nedodržení podmínek smlouvy klient nedostane veškeré prostředky, ale jejich část)

Princip vývoje investičního životního pojištění

Vývoj zhodnocení a pojistná doba 20 let v uvedených příkladech jsou pouze ilustrativní.

Na následujícím grafu je znázorněno investiční životní pojištění Future od Generali. Výhoda spočívá v nižších splátkách.

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte – otevře se v novém okně).

typ Future

Na následujícím grafu je znázorněno investiční životní pojištění Clever od Generali. Výhoda spočívá ve vyšším pojistném krytí.

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte – otevře se v novém okně).

typ Clever