Havarijní pojištění


Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné. Někdy se lidé mylně domnívají, že když mají povinné ručení a způsobí nehodu, je jim vyplacena náhrada na opravení vozidla. Není tomu tak. K tomuto účelu slouží právě havarijní pojištění.

Pojistná nebezpečí: do havarijního pojištění se dají zahrnout různá připojištění. Ty se nejčastěji seskupují do následujících produktů:

Havárie – vozidlo je pojištěno na havárii způsobenou osobou* pojištěného vozidla (obsahuje i pojištění proti živlům)

Odcizení – vozidlo je pojištěno pouze proti odcizení

Minikasko – vozidlo je pojištěno na živelní katastrofy (u Generali i na střet se zvěří)

Allrisk – obsahuje všechna výše zmíněná rizika

*na koho se havarijní pojištění vztahuje je uvedeno v pojistných podmínkách konkrétní pojišťovny

Havarijní pojištění zajistí náhradu škody na vozidle neúmyslně způsobenou vlastní vinou.

Dále nahradí finanční ztrátu v případě odcizení, živelní katastrofy či vandalismu.